Η προθεσμία πληρωμής κάθε πώλησης είναι η αναφερόμενη στο εκάστοτε τιμολόγιο ή σε έγγραφη συμφωνία μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη. Για πωλήσεις που γίνονται μέσω του e-shop, η πληρωμή γίνεται βάσει της επιλογής του Πελάτη, εκ των προσφερόμενων σε αυτόν επιλογών (π.χ. μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, με αντικαταβολή κ.ο.κ) και υπό τους εκεί αναφερόμενους όρους που ισχύουν για κάθε επιλεγόμενο τρόπο πληρωμής. Σε περίπτωση υπέρβασης συμφωνηθείσας προθεσμίας πληρωμής, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρία θα χρεώνει τόκους υπερημερίας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Σε περίπτωση που η Εταιρία δεχθεί να λάβει επιταγές του Πελάτη ή πελατών του, η εξόφληση της πώλησης θα θεωρείται οριστική μόνο κατόπιν είσπραξης της επιταγής και όχι με τη λήψη της. Ουδεμία πληρωμή αναγνωρίζεται χωρίς έντυπη απόδειξη είσπραξης ή εμβάσματος μετρητών ή ηλεκτρονικό μέσω αποτύπωσης της πληρωμής (π.χ. χρέωση κάρτας ή ηλεκτρονικό έμβασμα).

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha Ecommerce” της AlphaBank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.